Events for April 2018

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
Elementary Showcase

20

21

22

23
State Scantron Testing

24
State Scantron Testing

25
State Scantron Testing

26
State Scantron Testing

27
State Scantron Testing Tech-Blitz

28

29

30
Track Meet

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday